jueves, 25 de noviembre de 2010

QUÉ ES EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO?

1.Qué es el conocimiento científico?

Es aquel que se permite ser contrastado por la experiencia a traves de observaciones y experimentaciones, teniendo la posibilidad de ser falseado.

2-Qué es el sistema de comprobación y descubrimiento de la ciencia?

En el caso de la ciencia se considera al menos 4 condiciones que se deben tener en cuenta:
A)Descripción de los fenomenos a explicar.
B)Proposición de un sistema de conceptos aceptables(hipotesis explicativa).
C)Deducción de otros fenomenos a partir de la hipotesis.
D)Observación de estos otros fenomenos, uniendo variables y evaluando nuevas evidencias.

3.Cómo se puede destinguir un conocimiento científico de uno que no es?

Un conocimiento científico permite ser contrastado por la experiencia teniendo la posibilidad de ser falseado, si no la admite o no la incluye, no se trata entonces de conocimiento científico o empírico.

4.Qué es la falsabilidad?

Es aquello que representa el criterio capaz de discriminar entre el carácter empírico y el metafísico de un sistema teórico.

5.Qué piensa Bertrand Russell sobre el conocimiento?

Russell pensó que sólo podíamos conocer mediante "datos sensoriales" — colores, sonidos, y similares— y que todo lo demás, incluyendo los objetos físicos que esas percepciones sensoriales representan, sólo pueden ser inferidos o razonados, es decir conocidos por descripción y no directamente. Esta diferenciación ha llegado a ser de mucho más amplio uso, aunque Russell posteriormente rechazó la idea de una percepción sensorial intermedia.

lunes, 15 de noviembre de 2010

Activitat de classe

1.- Què  és la veritat?
Veritat és  tot allò que un conjunt de persones ha determinat, raonat, deduït i comprovat , mitjançant uns criteris raonats com pot ser la ciència al món occidental, i que, a més a més, és útil.

2.- Diferència entre creença i veritat.

Creença és una veritat qe es dona per sentada, qe tenim per vertadera però no ha pogut ser demostrada a aquestes veritats les anomenem axiomes. En canvi la veritat ha sigut comprovada, és a dir, no s'ha suposat què és així.

3.- Quins tipus de veritats hi ha en aquests enunciats?

  a) La neu és blanca.
Un conjunt de persoes ha determinat qe el color de la neu, de un mocador o cualsevol objecte del mateix color es diga blanc, i per això diem que aquest enunciat és vertader.
  b) 2 + 2 = 4
Si tenim per certa una veritat, segons un axioma matemàtic sabem què 2 més 2 són 4
  c) Les lleis de l'aerodinàmica han funcionat perquè el meu avió ha aterrat correctament.
Tot allò que es pot demostrar per fets és veritat també, com ens diu la teoria pragmàtica, qe tot allò que és útil és vertader.

martes, 26 de octubre de 2010

És el mateix o no?

Sabem que una persona és la mateixa pels seus trets físics, sobretot facials, característics de eixa persona, perque com diu l'empirisme, el saber entra per els sentits.
Per tant, no seria el mateix, si els trets físics dels que hem parlat canvien, ja què l'individu és segons més vell, perquè les cèl·lules canvien, la sang que circula, es neteja i s'embruta, és a dir, està en trànsit continuament i per tant canvia eixa persona.

També sabem que una persona no seria la mateixa si per exemple, rep una telefonada amb una mala noticia com la de la mort d'un familiar, llavors, aquesta persona no pensaria ni actuaria igual , seria diferent a si mateix i segons la teoria recional, A és igual a A, però si degut a algún condicionament, A canvia, implica que ja no és el mateix.
I tinguent en compte aquest argument, sense condicionadors, A no varia i continua siguent la mateixa persona.