lunes, 15 de noviembre de 2010

Activitat de classe

1.- Què  és la veritat?
Veritat és  tot allò que un conjunt de persones ha determinat, raonat, deduït i comprovat , mitjançant uns criteris raonats com pot ser la ciència al món occidental, i que, a més a més, és útil.

2.- Diferència entre creença i veritat.

Creença és una veritat qe es dona per sentada, qe tenim per vertadera però no ha pogut ser demostrada a aquestes veritats les anomenem axiomes. En canvi la veritat ha sigut comprovada, és a dir, no s'ha suposat què és així.

3.- Quins tipus de veritats hi ha en aquests enunciats?

  a) La neu és blanca.
Un conjunt de persoes ha determinat qe el color de la neu, de un mocador o cualsevol objecte del mateix color es diga blanc, i per això diem que aquest enunciat és vertader.
  b) 2 + 2 = 4
Si tenim per certa una veritat, segons un axioma matemàtic sabem què 2 més 2 són 4
  c) Les lleis de l'aerodinàmica han funcionat perquè el meu avió ha aterrat correctament.
Tot allò que es pot demostrar per fets és veritat també, com ens diu la teoria pragmàtica, qe tot allò que és útil és vertader.

No hay comentarios:

Publicar un comentario